ONLINE -Opleiding_Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A - November 2022

De opleiding leidt toekomstige veiligheidscoördinatoren op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen op om veiligheids- en gezondheidsanalyses van arbeidssituaties uit te voeren, de risico’s op de werven te beheren en om de tussenkomende partijen te motiveren en te sensibiliseren inzake veiligheid en gezondheid. Het programma is conform de bepalingen van het K.B. van 25 januari 2001 en omvat 150u of 21 lesdagen waarbij theorie en oefeningen elkaar afwisselen.