Open spaces en welzijn

Doelstellingen

Tijdens deze opleiding ontdek je welke aspecten leiden tot overlast bij het werken in open ruimten en hoe je hierop antwoorden formuleert waarmee je het welzijn van je medewerkers bevordert. Daarnaast leer je de impact van de coronacrisis op het werken in open ruimte: mag dit nog bestaan? En zo ja, in welke vorm?

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot:

  • preventieadviseurs
  • facilitymanagers
  • aankopers