Opleiding Hogere Cursus Brandpreventie

Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs, verzekeraars, brandweer, ambtenaren, experts, studiebureaus, raadgevend ingenieurs, architecten, enz.

Deze opleiding is een noodzakelijke aanvulling voor personen die initiatieven moeten nemen op vlak van brandpreventie.

In deze opleiding doen de cursisten een algemene en grondige kennis op van de elementen inzake brandveiligheid en preventie.

De cursisten zullen in staat zijn om, in een concreet geval, een analyse en evaluatie uit te voeren en om aanvaardbare verbeteringen voor te stellen op het gebied van brandpreventie en brandbeveiliging.