Opmaak van een omstandig verslag arbeidsongevallen

Na een ernstig arbeidsongeval moet je een omstandig verslag opstellen,

dat binnen de 10 kalenderdagen overgemaakt moet worden aan Toezicht Welzijn op het Werk.

Dat is best een pittige deadline voor een rapport van die aard!

 

Heb je al eens een omstandig verslag opgesteld, maar had je graag nog wat tips verzameld?

Of heb je nog nooit een dergelijk verslag opgemaakt en had je graag een leidraad voor het geval dat?

Dit webinar geeft je tips & tricks, do’s en dont’s voor het opstellen van een degelijk verslag.

De inhoud werd opgemaakt in overleg met Toezicht Welzijn op het Werk.

 

Doelgroep

Iedere preventieadviseur en iedere leidinggevende die betrokken is bij ongevalsrapportering. 

Het programma

  • Wat zegt de wetgeving?
  • Wat moet er in het omstandig verslag staan? En wie stelt wat op?
  • Wat als er derden betrokken zijn?
  • Wat zijn de primaire, secundaire, tertiaire en “andere” oorzaken en hoe bepaal je deze op een goede manier?
  • Waar besteedt TWW bijzondere aandacht aan?