Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem II (module 1)

De sectorale voorwaarden van VLAREM II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten heel wat gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven toch vaak geconfronteerd met vragen:

  • Hoe moet ik het verplichte register van de opgeslagen hoeveelheden opbouwen?
  • Waar moet ik op letten in de rapporten van de periodieke onderzoeken van opslagtanks?
  • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de huidige scheidingsafstanden op basis van de CLP-etikettering en verschillen ten opzichte van het vroegere scheidingsprincipe op basis van de gevaarlijke stoffen en preparaten richtlijn?
  • Wat zijn de beste beschikbare technieken, volgens de BBT-studie “Inkuipingen voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen” ?

Tijdens deze praktijkgerichte halve dag ontdek je de visie over de opslag van gevaarlijke producten door de bril van de milieuconsultant en van de toezichthouder op deze vragen.