Opslag van gevaarlijke producten in Seveso-bedrijven (module 2)

Tijdens deze opleiding geeft een VR-deskundige zijn ervaringen met Seveso III en de werkwijze bij de toetsing aan de drempels, en met welke aspecten/aandachtspunten je hierbij moet rekening houden. De implicaties van een overgang naar een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting worden toegelicht, ook op het vlak van het aanvragen van een omgevingsvergunning en de procedure van de behandeling van een aanvraag.

Daarna geeft een milieu-inspecteur toelichting over de praktische organisatie van de inspecties op Seveso-inrichtingen en de inspectie-instrumenten die gebruikt worden bij deze inspecties. Dit moet je toelaten ook deze Seveso-inspecties op een goede manier voor te bereiden.