Opslag van gevaarlijke producten in Seveso-bedrijven (module 2)

Tijdens deze praktijkgerichte halve dag word je eerst door een erkende VR-deskundige geïnformeerd over de bijkomende wettelijke verplichtingen en procedures als je bedrijf onder het toepassingsgebied van de Seveso III-richtlijn valt of komt te vallen, met hierbij ook het onderscheid in verplichtingen tussen een lagedrempelinrichting en een hogedrempelinrichting.

Een toezichthouder geeft je daarna informatie over de organisatie en aanpak van inspecties op Seveso-bedrijven, met een breed overzicht van de inspectie-instrumenten die daarbij toegepast worden.

Doelstellingen

Tijdens deze opleiding geeft een VR-deskundige zijn ervaringen met Seveso III en de werkwijze bij de toetsing aan de drempels, en met welke aspecten/aandachtspunten je hierbij moet rekening houden. De implicaties van een overgang naar een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting worden toegelicht, ook op het vlak van het aanvragen van een omgevingsvergunning en de procedure van de behandeling van een aanvraag.

Daarna geeft een milieu-inspecteur toelichting over de praktische organisatie van de inspecties op Seveso-inrichtingen en de inspectie-instrumenten die gebruikt worden bij deze inspecties. Dit moet je toelaten ook deze Seveso-inspecties op een goede manier voor te bereiden.