Persluchttoestel voor adembescherming gebruiken in besloten ruimtes

Werk je in besloten ruimtes? Of maak je deel uit van de interventieploeg? Word je wel eens omringd door gevaarlijke stoffen? Of kom je regelmatig in contact met giftige rook? Giftige rook of gevaarlijke gaswolken deren niet zolang gezorgd wordt voor goede beschermende kleding en de mogelijkheid om onafhankelijk van de gevaarlijke omgeving adem te kunnen halen. Adembescherming is een zaak van levensbelang.

We nemen de nodige maatregelen in het kader van COVID-19. Deelnemers worden gevraagd om anderhalve meter afstand te houden. Indien dit niet kan, vragen we toch een mondmasker te dragen.

Dankzij de goede uitrusting, apparatuur en een adequate opleiding is het mogelijk om:

  • Diep in onder rook staande ruimten door te dringen (en het werk als interventieploeg correct uit te voeren)
  • Om besloten ruimtes te betreden waar niet voldoende zuurstof aanwezig is
  • Om werken uit te voeren waarvoor volgens de REACH regelgeving autonome adembescherming gebruikt moet worden

Deze opleiding wordt georganiseerd op verschillende data in de provincie Oost-Vlaanderen (Mendonk).