Postgraduaat preventieadviseur niveau 1 - multidisciplinaire basismodule - les op vrijdag

Het postgraduaat preventieadviseur niveau 1 is modulair opgebouwd zoals omschreven in de Codex boek II titel 4 over de vorming en bijscholing van de preventieadviseur.

Het postgraduaat bestaat uit twee modules:

  • een basismodule (multidisciplinaire basisvorming)
  • een specialisatiemodule (multidisciplinaire specialisatie niveau 1)

De basismodule omvat minstens 120 lesuren verdeeld over 3 grote vakken:

  • Juridische, economische en organisatorische aspecten van veiligheid
  • Medische aspecten van veiligheid
  • Technische aspecten van veiligheid

Lees meer over het programma, de toelatingsvoorwaarden en de inschrijvingen op onze website.