Preventieadviseur Niveau 1

In de specialisatiemodule niveau 1 worden de welzijnsdomeinen uit de multidisciplinaire basisopleiding verder uitgediept. De lessen focussen op de risicoanalysemethodes, evaluatietechnieken en preventiemaatregelen, aangepast aan de eigen situatie. Aandacht gaat ook uit naar de organisatieontwikkeling, de preventiecultuur en de rol van alle actoren. 

De opleiding is praktijkgericht en sluit aan bij de behoeften op het terrein. Elk thema wordt voorgesteld aan de hand van voorbeelden en cases. Het uitwerken en presenteren van de tussentijdse opdrachten zorgt voor een intensief praktijkgericht leertraject. De voorbereidingstijd van de opdrachten is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien, net als de bedrijfsbezoeken in de omgeving.