Professionele bijscholingscursus - Fundamentals van EN 689

NBN EN 689:2018

Blootstelling op de werkplek - Meting van blootstelling door inademing aan chemische agentia - Strategie voor het testen van de naleving van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

De nieuwe Europese standaard EN 689 voor ‘het beoordelen van de blootstelling aan chemische stoffen in de werkplekatmosfeer en toetsing aan de grenswaarde’ is sinds mei 2018 beschikbaar. Deze vervangt de sterk verouderde 1995/2006 versies. De nieuwe norm maakt een efficiëntere en meer betrouwbare risicobeoordeling mogelijk. De toepassing van EN689 is opgenomen in de Belgische Codex over het welzijn op het werk.

De beoordeling van beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia op basis van luchtmonsters vereist verschillende procedures. EN689 bepaalt dat die door een beoordelaar moeten worden uitgevoerd (art. 4.). Dat is een persoon die voldoende is opgeleid en ervaring heeft met arbeidshygiënische beginselen, werk- en meettechnieken, om het deel van de beoordeling dat hij uitvoert volgens de stand van de techniek uit te voeren (art. 3.1.1.).

Het doel van deze cursus is de vereiste minimumcompetenties voor beoordelaars aan te bieden.

Na afloop van de basistraining is de deelnemer:

 • Bekend met de EN-689:2018 en weet de verschillen ten opzichte van de vorige versie;
 • In staat de inhoud van de norm te vertalen naar de praktijk voor het adviseren van bedrijven bij het uitvoeren van metingen en het toetsen aan de grenswaarde;
 • In staat meetuitkomsten te toetsen aan grenswaarden, zowel met de preliminary test als met statistische programma’s;
 • Bekend met de beperkingen van de norm.

Programma

 

08:30 - Onthaal en registratie

09:00 - Inleiding EN 698:2018

 • Tot stand komen van de norm;
 • Verschillen ten opzichte van 1995;
 • Wat niet in de norm is gekomen (bv. BOHS/NVvA richtlijn, REACH, long-term health surveillance, epidemiologie, dose assessment)

09:15 - Inhoudelijke bespreking hoofdtekst (normatief) + enkele bijlagen

 • Basis inventarisatie (o.a. gebruik van modellen + Bijlage A + B)
 • Meetstrategie
  • Similar Exposure Groups
  • Blootstellingsprofiel
 • Uitvoeren metingen en documentatie
 • Validatie van resultaten en SEG
 • Vergelijken met grenswaarden + bijlage C
 • Preliminaire test & Statistiek
 • Rapportage
 • Periodieke metingen + bijlage I

10:15 - Pauze

10:45 - Toepassing norm — 1

Toets op basis van 3,4,5 metingen

11:15 - Toepassing norm — 2

Toets op basis van 6 metingen mbv BWStat (bijlage F)

12:00 - Evaluatie en afronding

12:15 - Middagpauze

13:15 - Inleiding middagprogramma

13:30 - Bespreking bijlagen

 • Bijlage E — De vorm van de verdeling, uitzonderijke blootstelling binnen SEG.
 • Bijlage H — Undetectables - Metingen onder LOQ.

14:30 - Praktijk 1

Oefenen met software (Bijlagen E en H)

15:30 - Pauze

16:00 - Praktijk 2

 • Verschillen binnen een SEG (ANOVA)
 • Demonstraties met software

16:45 - Evaluatie en afronding

17:00 - Einde

Voorkennis

 • Basiskennis arbeidshygiëne.
 • Basiskennis dataverwerking in ruimte en tijd.
 • Basiskennis van statistische grondbeginselen.