Psychosociale risico's: wat is er nieuw (sinds 1 juni 2023)

Doelstellingen

Ben je op de hoogte van de recente wijzigingen in de welzijnswet? Vanaf 1 juni 2023 zijn er belangrijke aanpassingen doorgevoerd, die het toepassingsgebied van de federale antidiscriminatiewetten uitbreiden. Deze nieuwe wetgeving brengt niet alleen veranderingen met zich mee voor interne procedures, maar heeft ook invloed op de rol van vertrouwenspersonen.
Ontdek alle ins en outs van deze vernieuwde wetgeving tijdens dit webinar.

Doelgroep

Dit webinar is bedoeld voor:
 

  • Vertrouwenspersonen
  • Preventieadviseurs
  • Hr-professionals

Programma

  • de bescherming tegen nadelige maatregelen voor werknemers die geweld, morele of seksuele intimidatie op het werk aanklagen
  • de uitbreiding van de bescherming naar werknemers die een actieve bijdrage leveren in verband met discriminerend gedrag op het werk
  • de omvang van de bescherming
  • de gevolgen voor de interne procedures