Re-integratie langdurig zieken

Sinds 1 januari 2017 word je geconfronteerd met vragen tot re-integratie van langdurig zieken.
Sinds 1 oktober is het KB van 11 september 2022 tot wijziging van de codex met betrekking tot re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers van kracht, en sinds 28 november is medische overmacht hieruit losgekoppeld. (Arbeidsdeal 2022)

  • Welke documenten en procedures zijn precies vereist?
  • Wat is jouw rol als preventieadviseur?
  • En welke rol speelt het CPBW?
  • Welke nieuwigheden zijn er en hoe vertaalt u ze naar de praktijk?

Tijdens deze halve dag ontdek je alles wat je moet weten om de re-integratie van langdurig zieken te laten slagen. Je krijgt inzicht in de laatste wetgeving en er is tijd voorzien om je eigen vragen en cases te bespreken.