Re-integratie langdurig zieken

Sinds 1 januari 2017 word je geconfronteerd met vragen tot re-integratie van langdurig zieken.<br /> Sinds 1 oktober is het KB van 11 september 2022 tot wijziging van de codex met betrekking tot re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers van kracht, en sinds 28 november is medische overmacht hieruit losgekoppeld. (Arbeidsdeal 2022) Welke documenten en procedures zijn precies vereist? Wat is jouw rol als preventieadviseur? En welke rol speelt het CPBW? Welke nieuwigheden zijn er en hoe vertaalt u ze naar de praktijk? Tijdens deze halve dag ontdek je alles wat je moet weten om de re-integratie van langdurig zieken te laten slagen. Je krijgt inzicht in de laatste wetgeving en er is tijd voorzien om je eigen vragen en cases te bespreken.