Risico's vermijden bij werken met derden (online)

Werkt jouw organisatie met contractors, uitzendkrachten of leveranciers? Ken jij de specifieke risico's bij werken met derden? Heb je tools nodig om deze te kunnen analyseren en de nodige maatregelen te kunnen nemen?

Contractors, uitzendkrachten, leveranciers. Het aantal situaties waarin buitenstaanders actief binnen de onderneming aanwezig zijn neemt toe. Dit brengt specifieke risico’s met zich mee, zowel op organisatorisch als juridisch vlak. In deze opleiding brengen we die in kaart en reiken we meteen ook de nodige tools aan om ze niet enkel te analyseren, maar ook effectief te vermijden.

Onze aanpak is multidisciplinair en praktisch. Chris Persyn, advocaat (Cautius) en gastprofessor VUB geeft een overzicht van de geldende wettelijke bepalingen, maar leert ons vooral hoe die in de praktijk effectief door rechtbanken worden toegepast. Francis Potters, trainer en coach (PF Safety) legt de link naar de werkelijkheid van het bedrijfsleven. Hij vertaalt het wetgevend kader naar concrete en onmiddellijk binnen uw organisatie bruikbare tools.