Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt alsmaar complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet je dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning ook op gemeentelijk niveau van toepassing. Daarnaast is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) op tal van plaatsen gewijzigd of aangevuld door de Codextrein. In deze opleiding van 1 dag spijker je je kennis over de ruimtelijke ordening bij en ben je helemaal mee met de laatste wijzigingen uit de Codextrein en het Omgevingsvergunningsdecreet.

Doelstellingen

Deze opleiding maakt je in 1 dag to the point en concreet wegwijs in de complexe regelgeving:

  • Je krijgt een compacte update van gerealiseerde en te verwachten wetgevende initiatieven
  • Je wordt een professionele gesprekspartner voor interne en externe specialisten
  • Je krijgt een handige checklist van te volgen procedures

Na deze opleiding heb je als niet-specialist ruimtelijke ordening toch een goede basis om met kennis van zaken een degelijke gesprekspartner te zijn.