Security management: basisopleiding

In deze praktische en interactieve opleiding leer je hoe je een efficiënt en aangepast securitybeleid opstelt en implementeert, zonder daarbij klanten en medewerkers uit het oog te verliezen. De 'General Data Protection Regulation' vraagt van organisaties in de volgende jaren heel wat inspanningen inzake gegevensbescherming. In deze opleiding komen de elementen die van belang zijn voor de invulling van de rol van security manager in deze context aan bod. Ook 'troubleshooting' maakt deel uit van deze opleiding: je krijgt handige tips en mogelijke oplossingen aangereikt voor problemen waarmee je in je werksituatie wordt geconfronteerd.

Na deze opleiding weet je

  • Hoe je een efficiënt toegangbeheersingssysteem uitbouwt
  • Welke maatregelen je kan nemen bij ongewenst bezoek, inbraak (in het weekend) …
  • Wat wel en niet mag als je een medewerker verdenkt van diefstal
  • Waarop je moet letten als je technische beveiligingsmiddelen implementeert (camerabewaking, toegangscontrole, inbraakdetectie)
  • Hoe je medewerkers sensibiliseert zodat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt