Specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren: communicatie op de werf (online, 19 december)

Aanleiding is het verschijnen van het KB basisveiligheidsopleiding van 7 april 2023 met een specifiek luik over communicatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Het veiligheids- en gezondheidsplan dient een aantal regels te bevatten met betrekking tot de verbale en non-verbale communicatie op de bouwplaats.

Hoe vul je dit in de praktijk in? We hebben gezocht naar een aantal voorbeelden om afspraken vast te leggen en informatie of instructies verstaanbaar te maken. Deze zijn afkomstig uit de bouw maar ook uit andere sectoren.