Studieavond voor de sierteelt: Toelichting inspectiecampagne Toezicht op het Welzijn op het Werk

In navolging van de gevoerde inspectie-campagne (TWW) 'Bescherming van de werknemers binnen de sierteelt met bijzondere aandacht voor de risico's van het gebruik van gevaarlijke chemische agentia (gewasbeschermingsmiddelen) op het werk' de afgelopen maanden (2018) bij een kleine 70 sierteeltbedrijven in Oost-Vlaanderen, worden de resultaten en bevindingen op deze avond toegelicht. Nadien is er mogelijkheid tot vraagstelling aan het panel. Zend ook uw vra(a)g(en) waarop U een antwoord wenst die avond reeds door.

Programma

19:30 Verwelkoming door Mieke Sevenans, Prevent Agri

19:40 Vakorganisaties AVBS en ABS aan het woord - korte toelichting

19:55 Toelichting van de gevoerde campagne: 'Bescherming van de werknemers binnen de sierteelt met bijzondere aandacht voor de risico's van het gebruik van gevaarlijke chemische agentia (gewasbeschermingsmiddelen) op het werk'

door ing. Ann Opstaele, sociaal inspecteur TWW Directie Oost-Vlaanderen, FOD WASO

20:55 Vraagstelling aan het panel (Mieke Sevenans, Robin De Sutter, Ann Opstaele, Nico Geiregat en een afgevaardigde van ABS en AVBS

21:30 Einde

Moderator: ir. PaulVan Haecke, directiehoofd TWW OostVlaanderen - FOD WASO