STUDIEDAG ELEKTRISCHE BATTERIJEN: RISICO ANALYSE & UIT TE VOEREN MAATREGELEN

Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor preventieadviseurs, leden van de hiërarchische lijn, technische managers,
autodealers, wagenparkbeheerders, architecten en iedereen die verantwoordelijk is voor de veiligheid in verband met het gebruik
van elektrische batterijen.

Met deze studiedag hebben we vooral twee belangrijke doelstellingen : een totaal overzicht geven van de problemen gelinkt aan
de elektrische batterijen en de elementen toedienen die nodig zijn voor een geschikte risicoanalyse. Bovendien, zullen we ook de
gelegenheid hebben om uit te wisselen met deskundigen die hun ervaringen zullen komen delen.

08u15 – 09u00 : Onthaal
09u00 – 10u00 : Elektrische voertuigen verzekeringen en brandrisicobeheer
10u00 – 10u45 : Terugblik op onze installaties
10u45 – 11u00 : PAUZE
11u00 – 12u00 : EV’s en risico’s
12u00 – 13u00 : LUNCH
13u00 – 13u45 : Veilige inzameling van elektrische batterijen
13u45 – 14u00 : Afsluiting van de ochtend in het IBIS hotel Louvain La Neuve
14u00 – 14u30 : Road to A-First
14u30 – 15u30 : Demonstratie gebruik van branddeken op brandend voertuig en de nodige pbm’s in de brandweerhal te A-first
15u45 – 16u00 : Slotwoord