Studienamiddag 'Anders werken/Telewerk'

Het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 25 maart 2022 een studienamiddag met als thema 'Anders Werken/Telewerk'.

De voorbije 2 jaar moesten heel wat werknemers en organisaties zich noodgedwongen anders organiseren dan voorheen. De bestaande werkwijzen werden in snel tempo aangepast naar tijds- en plaatsonafhankelijk werken met als doel de activiteiten te kunnen verder zetten.

Nu de pandemie stilaan lijkt af te nemen, is het tijd voor een evaluatie van het vroegere telewerkbeleid en een toetsing aan wat (misschien onverwacht) mogelijk was tijdens het hoogtepunt van de pandemie. Ondanks de toenemende aandacht voor een goede werk-privé balans én werkefficiëntie, is dit anders werken complexer dan het lijkt.

Via deze studienamiddag geven we een overzicht van het wettelijk kader én geven we handige tips en hulpmiddelen zodat jullie een antwoord krijgen op o.a. volgende vragen:

Wat wordt er verstaan onder occasioneel en structureel telewerk? En hoe zit dat met arbeidsongevallen? Welke maatregelen kan een organisatie nemen om de psychosociale risico’s bij het telewerken te verlagen? Hoe creëren we verbinding tussen medewerkers? Kan je leiding geven van op afstand? Hoe kan je (ook thuis) ergonomisch werken en aandacht hebben voor beweging en de gezondheid van de werknemers?

 

Bekijk hier het webinar: https://vimeo.com/693416787/5206cfe71d