Studienamiddag 'Asbest, stof tot nadenken!'

Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 29 september 2023 een studienamiddag met als thema

Asbest, stof tot nadenken!

Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Met een ambitieus actieplan asbestafbouw zet de Vlaamse regering in op de inventarisatie van asbestmaterialen in onze gebouwen, maar ook op versnelde verwijdering van risicovolle asbestmaterialen. Iedereen heeft de plicht om zijn asbestmaterialen goed te beheren zodat ze geen risico vormen voor mens en omgeving. Daarnaast zijn bepaalde handelingen met of op asbest expliciet verboden. Het doel is niet ‘asbestvrij’ maar wel ‘asbestveilig’, een weloverwogen keuze, die intussen tot inspiratie dient voor andere Europese landen. Evy Trogh van team Asbestafbouw bij OVAM gaat hier dieper op in.

Yves De Groeve, arbeidsinspecteur bij FOD WASO TWW, komt een overzicht geven van de voornaamste wijzingen in titel VI.3 van de codex betreffende de welzijnsreglementering over asbest. Dit houdt zowel een aantal vernieuwde of aangepaste verplichtingen in voor zowel opdrachtgevers, werkgevers, aannemers en erkende asbestverwijderaars en is dus voor iedereen van belang. Daarnaast zullen een aantal belangrijke preventiemaatregelen getoetst worden aan vaststellingen in de praktijk.

Afsluiten doen we met een praktijkvoorbeeld toegelicht door An Warrens. Zij is zaakvoerder bij KDS Consult en zal aantonen hoe bouwbedrijf KDS elke dag omgaat met asbestverwijdering. Dit door onder meer te delen hoe zij omgaan met de complexe regelgeving, risico’s, personeelstraining en de juiste veiligheidsmaatregelen.

Mis deze kans alvast niet om waardevolle inzichten te verkrijgen in effectieve asbestverwijdering en schrijf je in vóór woensdag 27 september 2023.

Bekijk hier de presentaties.

Programma:

14u00 – 14u10: Verwelkoming

Spreker: Riet Gillis, gedeputeerde en afgevaardigde voorzitter van het provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid

14u10 – 14u40: Algemene visie en doelstelling: asbestveilig Vlaanderen 

Spreker:  Evy Trogh, Team Asbestafbouw, OVAM

14u40 – 15u10: Wat houden de reglementeringswijzigingen omtrent welzijn en asbest in voor U?

Spreker: Yves De Groeve, arbeidsinspectie, FOD WASO TWW

15u10 – 15u30: Pauze (netwerkmoment)

15u30 – 16u00: De leer’Stof’ in praktijk!

Spreker: An Warrens, zaakvoerder, KDS Consult

16u00 – 16u15: Vraagstelling