Studienamiddag Chemicaliën op school

Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Departement Onderwijs en Vorming organiseren op vrijdag 22 april 2022 een studienamiddag met als thema

Chemicaliën op school

Als leerkracht chemie, natuurwetenschappen, STEM of … geef je les over chemische stoffen. Je gebruikt ze niet enkel, je dient ze ook correct te inventariseren en op te slaan. Voor stoffen die onder de verbodsbepaling vallen van titel 3 van boek X van de codex over het welzijn op het werk is een risicoanalyse verplicht in het kader van leerlingenexperimenten in o.a. lessen chemie, natuurwetenschappen en STEM. Deze verplichting geldt bij uitbreiding voor alle stoffen die ingedeeld zijn als gevaarlijk. De COS-werkgroep werkte hiertoe een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool uit.

Doelgroep:

Preventieadviseurs, leerkrachten, technisch adviseurs…

Programma:

13.15-13.30: Ontvangst deelnemers

13.30-13.50 Inleiding (Anthony Kets, Departement Onderwijs en Vorming, beleidsthemabeheerder preventie en bescherming in het Vlaams Onderwijs)

 • Verwelkoming
 • Programma studienamiddag
 • Toelichting thematiek
 • Toelichting welzijnswetgeving: jongeren op het werk, chemische agentia, stagiairs

13.50-14.10: Doorlichting “proces 6: producten met gevaarlijke eigenschappen ” door onderwijsinspectie (Christian Potloot, Onderwijsinspectie, inspecteur)

 • Doorlichting BVH door onderwijsinspectie: wat en hoe wordt gecontroleerd
 • Inhoud proces 6:  producten met gevaarlijke eigenschappen
 • Ervaringen vanuit proces 6

14.10-14.50 Toelichting COS-brochure Deel 1 door Marc Verhaeghe (auteur COS-brochure, preventieadviseur)

 • Toelichting bij de COS-brochure
 • Uitvoeren van risicoanalyses op niveau van het lokaal en op niveau van de stof.
 • Toelichting bij database gevaarlijke stoffen
 •  

14.50-15.10:  Pauze

15.10-15.40: Toelichting COS-brochure Deel 2

 • Toelichting bij de COS-brochure
 • Uitvoeren van risicoanalyses op niveau van het lokaal en op niveau van de stof.
 • Toelichting bij database gevaarlijke stoffen

15.40-16.00: Vragenronde