Studienamiddag 'De impact op veiligheid en gezondheid door reinigingswerken'

Het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 30 september 2022 een studienamiddag met als thema

De impact op veiligheid en gezondheid door reinigingswerken

Reinigingswerken worden in elk bedrijf uitgevoerd. Maar welke impact kunnen de reinigingsproducten hebben op jouw veiligheid en gezondheid, of die van jouw werknemers als ze niet correct worden gebruikt?

Tijdens deze infonamiddag behandelen we de voornaamste risico’s bij het gebruik van chemische agentia. Hierbij maken we gebruik van de ervaringen van de arbeidsinspectie naar aanleiding van campagnes en ongevallen in de schoonmaaksector.

De externe dienst IDEWE zal vervolgens toelichten voor welke welzijnsdomeinen zij ondersteuning bieden. Een preventiebeleid is noodzakelijk om de mogelijk nadelige gevolgen op de gezondheid en veiligheid van reinigingswerkers tot een minimum te beperken. Hier gaan we dieper op in.

Vakbondsorganisatie ACV brengt onder meer een korte toelichting over sensibiliseren en opleiden in de sectoren van de schoonmaak en de dienstencheques. De focus ligt op hormoonverstoorders en de keuze voor alternatieven.

Tot slot komt een praktijkvoorbeeld aan bod van het bedrijf ISS. Zij komen als dienstverlenend bedrijf terecht in alle industriële sectoren met elk hun specifieke risico’s voor veiligheid en gezondheid. Zij presenteren ons hun manier van omgaan met risico’s, welke maatregelen ze nemen en waar de kansen en valkuilen liggen. Tevens wordt gekeken naar de rol van de betrokken actoren intern en extern.

Wil je schoon schip maken met je twijfels of vragen over dit onderwerp? Wij leggen het graag netjes voor je uit op deze studienamiddag.

Twijfel niet langer en schrijf je zeker vóór 28 september 2022!

Programma:

14u00 – 14u10: Verwelkoming

Spreker: Riet Gillis, gedeputeerde en afgevaardigde voorzitter van het provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid

14u10 – 14u35: Schoonmaak en chemische agentia - Ervaringen van de arbeidsinspectie

Spreker: Yves De Groeve, sociaal inspecteur, FOD WASO TWW

14u35 – 15u00: De externe preventiedienst als partner voor uw welzijnsbeleid

Spreker: Filip Pelgrims, Coördinator KMO kleine en micro-ondernemingen, preventieadviseur, IDEWE

15u00 15u20:  Pauze (netwerkmoment)

15u20 – 15u45: Rol van het sociaal overleg in de preventie rond werken met schoonmaakproducten.

Spreker: Kris Vanautgaerden, secretaris, ACV voeding en diensten

15u45 – 16u10: De aanpak van veiligheid en gezondheid in het kader van werken bij derden. Een praktijkvoorbeeld uit de schoonmaak.

Spreker: Kurt Timmers, preventieadviseur, ISS en Stefaan Theunis, preventieadviseur, ISS

16u10 – 16u25: Vragenronde

Herbekijk deze studienamiddag: https://youtu.be/DGjK1Ieq_7Y