Studienamiddag 'Interimarbeid: een tijdelijk of permanent beleid?'

Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 2 juni 2023 een studienamiddag met als thema

Interimarbeid: een tijdelijk of permanent beleid?

Ann Cattelain, CEO van Federgon, behandelt tijdens haar uiteenzetting het juridisch kader van uitzendarbeid. Zij gaat daarbij nader in op de toegelaten en verboden vormen van uitzendarbeid, de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en de rechten en plichten van de drie betrokken partijen, met name de werknemer, de gebruiker en het uitzendkantoor als werkgever. Ook de aansprakelijkheid van uitzendkantoor en gebruiker komen aan bod.

Marijke Bruyninckx, Algemeen directeur Preventie en Interim, komt toelichten wat Preventie en Interim te bieden heeft. Hierbij zal ze het onder meer hebben over de oprichting van de organisatie en tot wie zij zich richt, de opdracht om arbeidsongevallen met uitzendkrachten te verminderen en hun gezondheid te beschermen, hoe zij dit realiseert en welke opleidingen en verschillende tools zijn uitgewerkt op basis van onderzoek en advies.

Afsluiten doen we met een praktijkvoorbeeld dat zal toegelicht worden door Eva Dhamers. Zij is HSE Manager bij La Lorraine Bakery Group, site Ninove.

Bekijk hier de presentaties van de sprekers.