Studienamiddag 'Preventieadviseur en veiligheidscoördinator: bondgenoten of rivalen?'

Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 1 december 2023 een studienamiddag met als thema

Preventieadviseur en veiligheidscoördinator: bondgenoten of rivalen?

In den beginne was er enkel de preventieadviseur. Met de opkomst van de regelgeving over de tijdelijken mobiele bouwplaatsen kwam er de veiligheids- en gezondheidscoördinator bij. Via deze studienamiddag wensen we u inzicht te geven in de domeinen die tot de exclusieve bevoegdheden en werkterreinen behoren van de preventieadviseur enerzijds, van de coördinator anderzijds, dan wel in de domeinen waar er mogelijk overlappingen zijn.

Hoe kunnen zij samenwerken en elkaar aanvullen op een tijdelijke of mobiele bouwplaats? Wat als de werkgever een nieuw gebouw laat optrekken op het bedrijfsterrein? Er zal ook ingegaan worden op de coördinatie-instrumenten die door de veiligheids-en gezondheidscoördinator moeten opgesteld worden.

Volgende experten slaan de handen in elkaar om ons wegwijs te maken en hun ervaringen te delen:

  • dhr. Tom Vermeersch, inspecteur bij FOD WASO TWW, voor het wettelijk kader;
  • dhr. Kristiaan Pringels brengt zijn verhaal vanuit het standpunt van de veiligheidscoördinator;
  • dhr. Denis Remy licht zijn ervaringen als preventieadviseur toe.

Herbekijk deze presentaties!

 

Programma

14u00 – 14u10: Verwelkoming

   Spreker: Riet Gillis, gedeputeerde en afgevaardigde voorzitter van het provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid

14u10 - 14u35: Getuigenis goede praktijk preventieadviseur in bouwproject

   Spreker: Denis Remy – Preventieadviseur Droge Bulk Gent Sea Invest

14u35 – 15u00: Getuigenis goede praktijk veiligheidscoördinator

   Spreker: Kristiaan Pringels – veiligheidscoördinator, werkgroep overleg Bouw

15u00 – 15u20: Pauze (netwerkmoment)

15u20 – 16u05: Wettelijk kader

   Spreker: Tom Vermeersch – inspecteur FOD WASO TWW

16u05 – 16u15: Vraagstelling