Studienamiddag 'Ventilatie voor een optimaal binnenklimaat'

Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 31 maart 2023 een studienamiddag met als thema

Ventilatie voor een optimaal binnenklimaat

De wereldwijde pandemie van het SARS-CoV-2 virus heeft afgelopen drie jaar het belang van een goede binnenluchtkwaliteit op de werkplek opnieuw op de kaart gezet. Combineer dit met de noodzaak aan rationeel energieverbruik en ambities inzake klimaatneutraliteit en je hebt een behoorlijke uitdaging voor werkgevers en gebouwbeheerders van vandaag.

Wat is de geschiedenis van de wetgeving rond binnenluchtkwaliteit en welke inzichten zijn er gekomen naar aanleiding van de coronacrisis? Pieter Bolle, Coördinator Taskforce Indoor Air Quality en directiehoofd bij FOD WASO TWW West-Vlaanderen, gaat hier dieper op in. Eindigen doet hij met de Wet van 6 november 2022 betreffende de binnenluchtkwaliteit op gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Dries Keppens, arbeidshygiënist bij Securex, komt de impact van het binnenklimaat op de gezondheid van werknemers toelichten. Hij zal onder meer de factoren duiden die een impact hebben, de resultaten doorlopen van de data-analyse van de bevraging van kantoormedewerkers en enkele praktijkvoorbeelden geven van de meetcampagnes op binnenluchtkwaliteit uitgevoerd door Securex.

Afsluiten doen we met een toelichting van Siegfried Struyvelt, hoofdmedewerker Directie Infrastructuur en Facilitair Beheer bij HOGENT, over de wijze waarop HOGENT de eerste stappen nam in de richting van een goed beheer van binnenluchtkwaliteit. Dit aan de hand van enkele praktische tips en tricks en wat ze hieruit hebben geleerd.

Herbekijk de presentaties van deze studienamiddag.