Studienamiddag Welzijn in de praktijk

Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en de Koninklijke Vereniging Prebes afdeling Oost-Vlaanderen zetten zoals gewoonlijk ook het jaar 2022 in met een studienamiddag rond ‘Welzijn in de praktijk’.

Voor iedereen die begaan is met welzijn, preventie en bescherming op het werk is dit een buitengewone kans om tijdens deze webinar actuele praktijkgerichte kennis en inzichten te verwerven.

Hoewel we op dit traditioneel nieuwjaarsforum dit jaar jammer genoeg niet live kunnen netwerken, willen we toch met jullie via livestreaming terugblikken op alweer een bewogen jaar en vooral een hoopvolle blik in de toekomst werpen.

Naar jaarlijkse traditie wordt de wetgeving van 2021 en 2022 besproken door Ir. Paul Van Haecke, directiehoofd TWW Oost-Vlaanderen – FOD WASO. Ook komen de campagnes van TWW van het nieuwe jaar aan bod, net zoals de wijziging omtrent de wetgeving voor de externe preventiediensten (bedrijfsbezoeken/beleidsadvies).

Laura Cornelissen, wetenschappelijk expert epidemiologie van infectieziekten en publieke gezondheid (Sciensano) zal ons onder meer, vanuit een wetenschappelijke en medische invalshoek, een toelichting geven: wat hebben we geleerd uit COVID? Wat zijn blijvende aandachtspunten? Wat staat ons nog te wachten? Daarnaast komen ventilatie en de motivatie en voordelen van vaccinatie aan bod.

Heeft u interesse in deze eerste studienamiddag van het nieuwe jaar? Schrijf u dan zeker in vóór 26 januari 2022! Hebt u reeds vragen omtrent dit onderwerp? Gelieve ons deze vooraf te bezorgen. Wij bundelen en beantwoorden alle vragen op het einde van de uiteenzetting. Extra vragen tijdens de studienamiddag worden niet beantwoord.

Normaal gezien wordt deze eerste studienamiddag van het jaar afgesloten met een nieuwjaarsreceptie. Om toch enigszins in de sfeer te blijven, stellen we voor om samen digitaal het glas te heffen en te klinken op een veiliger, gezonder en COVID-vrij 2022!