Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

In deze supervisie ligt de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. Je leert hoe je als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert.

Volgende vragen vormen de kern van deze opleiding:

  • Welke communicaties en informaties worden (bewust en onbewust) aan de vertrouwenspersoon aangereikt?
  • Welke informatie is noodzakelijk, relevant, nuttig, overbodig …?
  • Welke volgende stap kan je als vertrouwenspersoon zetten op basis van de beschikbare informatie?
  • Welke documenten kan en moet je als vertrouwenspersoon invullen?
  • Welke informatie zet je op papier of mail?