Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk

In deze supervisie ligt de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. Je leert hoe je als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert.

Sinds 1 september 2014 moeten vertrouwenspersonen jaarlijks een supervisie volgen waar ze de vaardigheden die ze nodig hebben voor het uitoefenen van deze functie aanscherpen. Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse supervisie.

Doelstellingen

Volgende vragen vormen de kern van deze opleiding:

  • Welke communicaties en informaties worden (bewust en onbewust) aan de vertrouwenspersoon aangereikt?
  • Welke informatie is noodzakelijk, relevant, nuttig, overbodig …?
  • Welke volgende stap kan je als vertrouwenspersoon zetten op basis van de beschikbare informatie?
  • Welke documenten kan en moet je als vertrouwenspersoon invullen?
  • Welke informatie zet je op papier of mail?

Pluspunten

Deze opleiding is erkend als jaarlijkse supervisie voor de vertrouwenspersoon.