Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties en vaardigheden verder aan te scherpen. Deze opleiding of supervisie richt de aandacht op deontologie en beroepsgeheim en hoe er in de praktijk mee om te gaan.

Doelstellingen

Je opdracht als vertrouwenspersoon zit sterk verankerd binnen een wettelijk kader. Het beroepsgeheim is van kracht. Daarnaast moet je als vertrouwenspersoon ook deontologische afwegingen maken. Tijdens deze supervisie zoom je in op deontologie en beroepsgeheim. Je krijgt diepere inzichten in de deontologische regels.

Na de opleiding (h)erken je deontologische issues sneller en weet je ze efficiënt aan te pakken. Je weet ook beter om te gaan met de verschillende petten die je binnen de onderneming draagt.