Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim

Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties en vaardigheden verder aan te scherpen. Deze opleiding of supervisie richt de aandacht op deontologie en beroepsgeheim en hoe er in de praktijk mee om te gaan.<br /><br />In juni 2023 werd het wetsontwerp op de nieuwe anti-discriminatiewetgeving goedgekeurd. Deze opleiding is up to date met de impact daarvan op de vertrouwenspersoon.