Supervisie voor vertrouwenspersonen

Ben je een officieel aangestelde vertrouwenspersoon? Wil je deel uitmaken van het lerend en ondersteunend netwerk voor vertrouwenspersonen? En krijg je graag hulp bij je taken?

De intervisies kaderen in de wetgeving Psychosociale risico’s op het werk. De sessies worden georganiseerd door enthousiaste vertrouwenspersonen en vrijwilligers om het netwerk en de ondersteuning tussen vertrouwenspersonen te stimuleren. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 12 deelnemers. Bij te weinig inschrijvingen kan een sessie worden geannuleerd.