Train De Trainer - EHBO | Safety Expertise (Denderleeuw)

Train de Trainer betekent dat vakspecialisten worden opgeleid tot trainer/instructeur om anderen te trainen op hun vakgebied. Volgens dit Train de Trainer concept leert de vakinhoudelijk deskundige de didactiek om zijn kennis en vaardigheden professioneel over te dragen in trainingen.

Met deze opleidingen pogen we de kennis en vaardigheden van (kandidaat) Instructeurs EHBO te verhogen en te standaardiseren. We gebruiken hiervoor de officiële geldende richtlijnen van de Europese & Belgische Reanimatieraad.

Door zowel theoretisch en praktisch te werken leren we vaardigheden aan die nodig zijn voor het uitvoeren van de functie van instructeur EHBO. De nadruk ligt hierin grotendeels bij de praktijk en de evaluatiemomenten.

TOELATINGSVOORWAARDEN: In bezit zijn van een geldig attest “Bedrijfseerstehulpverlening”.  Indien dit basisattest ouder is dan 1 jaar zijn ook de nodige geldige bijscholingsattesten noodzakelijk.

(Kandidaat) instructeurs die het bezit zijn van een geldige badge 112, verpleegkundigen, artsen, …. hoeven geen geldig (bijscholing)attest “Bedrijfseerstehulp” voor te leggen.

Deze opleiding is in samenwerking met Safety Expertise en duurt 3 dagen.