Van preventieadviseur naar SHEQ manager (Aalst)

Ben jij een preventieadviseur? Kom je wel eens in contact met de SHEQ manager taken? Heb je hulp nodig bij de juiste invulling van deze functie?

Doelgroep

De doelgroep voor deze opleiding zijn preventieadviseurs op weg naar een bredere context en meer strategisch inzicht.

Het programma

De adviserende en onafhankelijke hoofdrol van preventieadviseur is één van de redenen waarom preventieadviseurs meer en meer betrokken raken bij bedrijfsaspecten zoals kwaliteitsbewaking, klanttevredenheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energiebeheersing, ... En dan nog de hiërarchische lijn meekrijgen want in de nieuwe ISO-normen moet de betrokkenheid van Leadership nu aantoonbaar zijn. De bomen in het bos zijn soms moeilijk te zien en mislukkingen liggen op de loer. Inzicht en structurele aanpak worden dus meer dan noodzakelijk! De opleiding reikt praktische tools of gereedschap aan voor hiërarchische lijn en SHEQ manager.

Het programma van de aanvullende vorming voor preventieadviseurs voorziet nauwelijks een handvat om tot een geïntegreerde, planmatige en duurzame ontwikkeling van preventie te komen. De nieuwste versie van ISO managementsystemen reiken wel de nodige handvatten aan zodat de preventieadviseur kan doorgroeien tot de manager functie die hij verdient. 

Deze opleiding wordt op een participatieve en interactieve manier gebracht. Er wordt rekening gehouden met een gezonde afwisseling tussen praktijk en theorie. Uiteraard is er ook ruimte voorzien voor feedback en ervaringsuitwisseling. Na het volgen van deze opleiding ben je zeker dat je met een duidelijk inzicht vertrekt om, als manager, op een gestructureerde manier de doelstellingen van je onderneming mee te coachen en tot stand te brengen.

Dag 1

 • Basisconcepten in Veiligheid en Gezondheid
 • Managementzorg systemen
  • ISO Normen, VCA, ISRS, maatsystemen; High Level Structure (HLS);Context van de organisatie;
  • SWOT analyse
 • Tools van de Hiërarchische Lijn
  • Veiligheidscultuur; verantwoordelijk houden; rolmodel; ingrijpen onveilig gedrag
  • Veiligheidsbewustzijn verhogen (onbewust gedrag/fouten/vergissingen)
  • Veiligheidsresultaten KPI’s

Dag 2

 • Tools van de SHEQ-manager
  • inspelen op risicoperceptie, communicatie, netwerken,
  • benchmarken, kracht van de baas, helicopterview
  • ongevallenonderzoek en DRSB
  • mindmappen
 • Strategisch denken
  • De Manager/Coach, het Management, strategie, missie, visie,
  • INK model, Balanced Score Card
 • Voorbeelden

Dag 3

Theorie van de KPI’s Balanced score card veiligheid kwaliteit, milieu
Praktische oefening -  Balanced score card veiligheid, kwaliteit, milieu
Oefening - Tips, aandachtspunten en valkuilen