Veilig laden en lossen van vloeistoffen bij tankvervoer

Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel:

Theorie:

Algemene doelstelling: het wegnemen en/of voorkomen van onveilige situaties door het omschrijven van de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de betrokken partijen bij het laden en lossen van vloeistoffen met een tankwagen.

 • Verplichtingen verschillende partijen voor laden & lossen.

 • Product eigenschappen.

 • Laden & lossen: niet standaard operaties / taken en verantwoordelijkheden van de chauffeur en de operator / laden van een tankwagen / onstabiliteit bij een tankwagen / lossen van een tankwagen / reinigen & verwarmen van een tankwagen / laad- en losslangen & koppelstukken.

 • Opsomming van risico’s en de beheersmaatregelen.

   

Praktijk:

 • Set-up van een combinatie trekker-tankoplegger, met lokale demonstratie.

 • Nut en werking van de verschillende veiligheidsfuncties.

 • Principe van transfers in gesloten circuit en werking van het systeem.

 • Werking en principe van de pomp en de compressor installatie op de tankwagen.

 • Hermetische tank versus atmosferische tank.

 • Bespreking identificatieplaat op de tankwagen

   

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken, aangevuld met bijlagen-set.