Verkeerspreventiebeleid opstellen (verkeersveiligheid) i.s.m. VSV

Wat zijn de basisprincipes van een geïntegreerd verkeerspreventiebeleid? Welke stappen moet je volgen om een beleid op sporen te zetten? Hoe kan je ongevallen voorkomen in het woon-werktraject? Het stijgend aantal verkeersongevallen is voor steeds meer ondernemers een reden om werk te maken van een aangepast preventiebeleid.

Doelgroep:
Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs en anderen die rond verkeersveiligheid in organisaties werken.

Opleiding in samenwerking met VSV