Vertrouwenspersoon basisopleiding

De opleiding vertrouwenspersoon van Alert! speelt in op het toenemende (wettelijke) belang van dergelijke sleutelfiguren in uw bedrijf of organisatie. We zorgen er voor dat deze mensen een duidelijke meerwaarde vormen op vlak van preventie van psychosociale risico's.

In deze opleiding

 • Wetgeving psychosociale risico's
 • Psychosociale risico's onder de loep (stress, ongewenst gedrag, alcohol en drugs...)
 • Het profiel en de taken van een vertrouwenspersoon
 • Beroepsgeheim van de vertrouwenspersoon
 • De informele interventies + de formele interventies
 • Basistraining communicatie
 • Praktijk: onthaalgesprekken met focus op specifieke thema's
 • Praktijk: interventies
 • Praktijk: bemiddeling bij conflicten
 • Praktijk: omgaan met trauma's
 • Praktijk: doorverwijzen van een verzoeker

Aanpak

De opleiding tracht inzicht te scheppen in de rol en meerwaarde van een vertrouwenspersoon.
Wij kiezen voor het inzetten op rollenspelen om gesprekstechnieken effectief te trainen.

Doel

 • De cursist kan handelen binnen het kader van de vertrouwenspersoon
 • De cursist kent de belangrijkste wetgeving
 • De cursist heeft inzicht in de psychosociale risico's, kennis van zaken
 • De cursist kan handelen binnen het kader van beroepsgeheim
 • De cursist kent de formele en informele procedures
 • De cursist beschikt over goede communicatievaardigheden
 • De cursist kan zijn kennis inzetten in gesprekken rond specifieke thema's
 • De cursist weet wanneer hij/zij kan en moet doorverwijzen

 

Praktisch

Duur

5 dagen

 1. 18/04/2023
 2. 25/04/2023
 3. 02/05/2023
 4. 09/05/2023
 5. 23/05/2023

 

Tussenkomst

KMO-portefeuille

Diverse sectorfondsen

Opleidingsverlof

Open aanbod

€900 (exclusief BTW)