Verwerking van meetgegevens volgens EN 689 ~ basiskennis - LEUVEN

In deze cursus leer je hoe je te werk moet gaan om de meetgegevens uit het laboverslag te vergelijken met de grenswaarde voor chemische agentia. De codex verplicht je om dit te doen volgens EN 689.

De beoordeling van de blootstelling moet worden uitgevoerd door een bekwaam persoon, die voldoende opleiding heeft in en ervaring heeft met arbeidshygiënische principes, werk- en meettechnieken, om zijn deel van de beoordeling te kunnen uitvoeren volgens de regels van goed vakmanschap.

Het doel van deze cursus is de minimale competenties aan te reiken die nodig zijn voor de verwerking van de meetgegevens.

Na afloop van de basistraining is de deelnemer:

  • Bekend met de EN 689:2018 en kent de verschillen ten opzichte van de vorige versie;
  • In staat de inhoud van de norm te vertalen naar de praktijk voor het adviseren van bedrijven bij het uitvoeren van metingen en het vergelijken met de grenswaarde;
  • In staat meetuitkomsten te vergelijken met grenswaarden, zowel met de preliminary procedure als met statistische programma’s;
  • Bekend met de beperkingen van de norm.