Vlaamse energiewetgeving vanaf 2023

Doelstellingen

Vanaf 2023 treedt de nieuwe (versterkte) Vlaamse energiewetgeving in voege. In dit webinar krijgen de deelnemers een duidelijk overzicht welke verplichtingen er gelden afhankelijk van het energieverbruik van de onderneming.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor

  • Milieucoördinatoren
  • Energieverantwoordelijken
  • Site managers van de Vlaamse KMO’s en grote ondernemingen

Programma

Na een korte introductie over de Europese plannen voor beperking van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen wordt in detail ingegaan op de vertaling ervan in de Vlaamse energiewetgeving. Onderwerpen die daarbij aan bod komen:

  • Energieplannen en energiestudies voor de energie-intensieve industrie
  • Verplichte energieaudits
  • Verplichte energiebalans
  • Energiebeleidsovereenkomst 2023-2026
  • Sectorfederatieovereenkomsten