Wat met uw lading op de vrachtwagen?

Je moet ervoor zorgen dat de lading op een juiste manier wordt gezekerd en vastgezet om boetes,  gevaarlijke situaties op de weg en ongelukken te voorkomen.
Het is belangrijk om de verschillende regelgevingen omtrent ladingzekering te begrijpen en deze toe te passen op jouw eigen organisatie.
In deze opleiding leer je om jouw eigen goederenstroom in kaart te brengen, onvoldoende of verkeerdelijk verpakte goederen te detecteren en de ladingzekering te inspecteren. Er zal ruime aandacht worden besteed aan jouw bedrijfsgebonden situatie, zodat je de opgedane kennis en vaardigheden direct kan toepassen.
Na de opleiding zal je gericht en met kennis van zaken te werk kunnen gaan zonder het coëfficiënt van de µ waarde te hoeven berekenen