Webinar "Tech Driven safety on the workspot"

Waarom is digitalisering zo belangrijk voor activiteiten op werven?


Digitalisering is op meerdere vlakken een opportuniteit. Digitalisering zal in eerste instantie de weg openen naar innovatie met nieuwe diensten en businessmodellen.


Verder zal digitalisering zal bijdragen tot efficiëntere bedrijfsprocessen en dit op meerdere vlakken: personeelsbeleid en competenties, voorraadbeheer, logistiek m.b.t. gereedschappen, werfopvolging, etc.
Last but not least zal digitalisering bijdragen tot de veiligheidscultuur op werven: het inzetten van drones voor inspectie-werkzaamheden, het monitoren van werknemers die actief in besloten ruimtes, het beheren van PBM’s en gereedschappen die onderworpen zijn aan periodieke controles,…

De visie " improving the quality of life and working conditions” maakt het mogelijk om dankzij digitalisering, industriële exoskeletons en industriële cobots in te zetten ontwikkelen, waarbij artificiële intelligentie dergelijke hulpmiddelen aansturen waardoor betere ergonomische werkomgevingen worden bekomen.
Tenslotte laten Digital twins “virtuele” simulaties toe die zullen bijdragen tot de verhoging van de veiligheid , optimalisatie van installaties en bijdragen tot materiaalefficiëntie en duurzaamheid.
Tijdens deze webinar worden een aantal practische en concrete cases toegelicht.
De “digital safety culture “en “tech driven safety” worden realiteit.