Wegvervoer van ADR en niet-ADR afvalstoffen

Het doel van deze opleiding is om uitleg te verstrekken i.v.m. de specifieke regels en voorwaarden om gevaarlijk afval, al of niet ADR geclassificeerd, conform te vervoeren. Oefeningen en praktijkvoorbeelden worden voorzien om deze materie onder de knie te krijgen.

De volgende thema's komen uitgebreid aan bod tijdens deze dagopleiding:

 • Deel 1 → Inleiding tot de cursus

 • Deel 2 → Introductie tot ADR & afvaltransport: regelgeving

 • Deel 3 → Indeling van gevaarlijke stoffen

 • Deel 4 → Vervoersdocumenten

 • Deel 5 → ADR verplichtingen betrokkenen

 • Deel 6 → Verpakkingen / bulk- & tankvervoer + signalisatie & vermeldingen

 • Deel 7 → Typische afvalstromen / afvalproblemen

 • Deel 8 → Afwijkingen m.b.t. afval / ADR en vrijstellingen

 • Deel 9 → Uitrusting van het voertuig + gebruik van ADR schriftelijke instructies. Wat te doen in geval van lekkages / incidenten?

 • Deel 10 → Ladingzekering

 • Deel 11 → Controles & handelingen

 • Deel 12 → Beveiliging (bewaken & stationeren) / tunnelbeperkingen ADR

 • Deel 13 → Speciale regels bij afvaltransport / verplichtingen vervoerders

 • Deel 14 → Samenlading

 • Deel 15 → Diversiteit van afval

 • Deel 16 → Referenties en nuttige links

 • Deel 17 → Bijlagen.

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken, aangevuld met bijlagen-set en geldende ADR numerieke stoffenlijst.