Welzijn op het werk voor leidinggevenden (hiërarchische lijn)

In deze opleiding maken we leden van de hiërarchische lijn bewust van het belang  van een geïntegreerd welzijnbeleid binnen hun organisatie. Zowel het wettelijk kader als de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren komen aan bod. Hierbij vertalen we de wetgeving in praktische tools.

Doelstelling

Verwerven van kennis en sensibilisatie over de wettelijke taken en de verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn in het kader van een welzijn- en preventiebeleid van de onderneming:

 • Wat zegt de wetgeving?
 • Wat zijn mijn taken en verplichtingen binnen een welzijnsbeleid?
 • Hoe pak ik het psychosociaal welzijnsbeleid aan in mijn onderneming?
 • Hoe ga ik om met stress, burn-out, ongewenst gedrag op het werk, conflicten,...?

Doelgroep

“Bedrijfsleiding, afdelingshoofden, preventieadviseurs, verantwoordelijken, …”

Programma: 

Module 1: Basisaspecten (voormiddag)

 •  Wettelijk kader
 •  Welzijnswet, CODEX en ARAB
 •  Risicoanalyse, Globaal preventieplan en Jaaractieplan
 •  Taken en verplichtingen van de verschillende actoren aangaande het welzijnsbeleid

Module 2: Psychosociale aspecten (namiddag)

 •  Preventiebeleid psychosociaal welzijn: wat houdt dit nu in?
 •  Psychosociale risico's in kaart brengen en aanpakken: methoden en actieplan
 •  Een werknemer heeft een psychosociaal probleem: welke zijn de interventiemogelijkheden voor een werknemer?
 •  De diverse actoren bij de uitrol van het beleid
 •  Uitrol van uw preventiebeleid psychosociaal welzijnsbeleid: welke zijn de “next steps” en “to do’s”?