Werkgerelateerd alcohol- en druggebruik

In realiteit wordt er niet zoveel alcohol en andere drugs gebruikt op de werkvloer zelf, eerder net voor de aanvang van het werk, tijdens de lunch, aansluitend op het werk en tijdens speciale gelegenheden op het werk.
Hse- en hr-professionals zijn actoren die een rol hebben bij de aanmaak en uitvoering van een alcohol- en drugbeleid. Dit webinar geeft een aantal handvaten om daar efficiënt mee aan de slag te gaan.

Doelstellingen

Na dit webinar ken je duidelijk de probleemdefiniëring vanuit de werkcontext, de focus op functioneren als uitgangspunt voor interventie en de rolbepaling voor preventieadviseurs en hr-managers.

Doelgroep

  • hse-professionals
  • hr-professionals
  • leidinggevenden
  • preventieadviseurs
  • vertrouwenspersonen

Programma

Het programma van dit webinar wordt opgebouwd als volgt:

  • Duidelijke probleemdefiniëring vanuit de werkcontext: wanneer is alcohol- en druggebruik een probleem voor de organisatie, voor de collega’s versus andere insteken zoals gezondheidsproblemen op langere termijn.
  • Cijfers middelengebruik en effecten op functioneringsgedrag.
  • Beleidsmatige aanpak en rolbepaling.