Mythes en feiten over chemische agentia - PPT De Coninck en De Groeve