AGRESSIE bij loketfuncties - Hoe pak ik het aan?

Organisatie: 
Het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg – Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Dinsdag 12/02/2019 - 13:00 tot 16:15
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
Provinciehuis - Boudewijnzaal
Universiteitslaan 1
HASSELT 3500
België
BE
Thema's: 
Agressie
De impact van agressie weegt vaak zwaar. Agressie-incidenten tasten de veiligheid en het welzijn van medewerkers én cliënten aan. Ze beïnvloeden het leef- en werkklimaat en staan een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening in de weg. Redenen genoeg om agressie te beheersen.

PROGRAMMA

13.00 : Onthaal van de deelnemers
13.15 : Verwelkoming - Voorzitter van het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid – Provinciaal Veiligheidscomité Limburg
13.30 : Verbaal en fysiek geweld op het werk : het wettelijk kader - Pascale Swinnen, sociaal inspecteur, FOD WASO – Toezicht Welzijn op het Werk
14.00 : Agressie aanpakken op beleidsniveau - Ineke Van den Zegel, preventieadviseur psychosociale aspecten
15.00 : Koffiepauze
15.15 : Agressie de baas met verbaal judo - Anja Bertier, psycholoog – preventieadviseur psychosociale aspecten, Mensura
16.15 : Vraagstelling

INLICHTINGEN
Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg
Universiteitslaan 1 – 3500 HASSELT
Tel. 011/23 79 08
e-mail: veiligheidscom@limburg.be
contactpersoon programma : Greet Caubergs, secretaris
contactpersoon inschrijvingen : Cecile Claes