Alcohol-, drugs- en medicatiebeleid in de onderneming

Organisatie: 
Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Donderdag 08/10/2020 - 12:45 tot 15:45
Kostprijs: 
0,00 €
Plaats: 
Provinciehuis – Boudewijnzaal
Universiteitslaan 1
Hasselt 3500
België
BE
Thema's: 
Alcohol, drugs en medicatie
Alcohol-gerelateerde kosten in de werkomgeving worden in België geraamd op zo’n 2,2 miljard euro. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de productiviteit daalt met 25% bij medewerkers met een ernstig alcoholprobleem. Een preventief alcohol-, drugs- en medicatiebeleid biedt werkgevers handvaten om met dergelijke problemen op de werkvloer om te gaan.

Sinds 1 april 2009 is de CAO 100 van kracht. Deze gaat uit van een sterke preventieve benadering van alcohol-, drugs- en medicatieproblemen op de werkvloer. Wat is de balans en hoever staan we hier nu in anno 2020? Een deskundige toelichting over de gewenste en ongewenste effecten van het gebruik van alcohol, drugs en medicatie op de werkvloer kan hierbij tevens niet ontbreken.

In de uitvoering van een preventief beleid is er voor verschillende partners een rol weggelegd.

Samen met u gaan we stilstaan bij de rol van deze verschillende partners (preventieadviseur psychosociale aspecten, arbeidsarts, vertrouwenspersoon,…) en goede voorbeelden vanuit de praktijk.

Enkel door een goede samenwerking tussen de verschillende partners kunnen alcohol-, drugs- en medicatieproblemen op de werkvloer immers preventief aangepakt worden.

We sluiten af met een getuigenis vanuit de praktijk.

PROGRAMMA

12.45 : Onthaal van de deelnemers

13.00 : Verwelkoming Bert Lambrechts, gedeputeerde en voorzitter van het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg – Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid

13.05 : 10 jaar CAO 100 – Cijfergegevens Marie-Claire Lambrechts, coördinator sector arbeid, VAD vzw, wetenschappelijk medewerker KU Leuven

13.30 : Gewenste en ongewenste effecten van gebruik Karin Borkelmans, preventiewerker-preventieadviseur Zorggroep Zin vzw

14.00 : Invulling van de rol van vertrouwenspersoon en preventieadviseur a.h.v. goede voorbeelden Anneleen Ronsmans, preventieadviseur psychosociale aspecten, Cohezio

14.30 : Praktische aanpak van beleid Guido Debois, preventieadviseur Norbord

15.15 : Invulling van de rol van de arbeidsarts Eddie De Block, medisch directeur Cohezio

15.45 : Vraagstelling

INLICHTINGEN

Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg

Universiteitslaan 1 – 3500 HASSELT

Tel. 011/23 79 08

e-mail: veiligheidscom@limburg.be

contactpersoon programma : Greet Caubergs, secretaris

contactpersoon inschrijvingen : Cecile Claes