De arbeidsverpleegkundigen : Vandaag en Morgen

Organisatie: 
Belgian Federation of Occupational Health Nurses (BEFOHN) i.s.m. de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Donderdag 03/06/2021 - 08:45 tot 15:30
Kostprijs: 
0 - 60,00 €
Plaats: 
Webinar
België
BE
De Belgian Federation of Occupational Health Nurses organiseert in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hun nationale studiedag op 3 juni 2021 getiteld: "De arbeidsverpleegkundigen: Vandaag en Morgen".

Programma:

Impact van de crisis COVID -19 op de taken van de arbeidsverpleegkundigen

08u45 Onthaal

09:00 Welkomstwoord - Véronique Crutzen, AD Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

09:10 Inleiding van de studiedag (FR-NL) - Valérie van Gulck en Mehdi El Fassi, co-voorzitters BEFOHN

09:20 In de kijker : Het gezondheidstoezicht op het werk tijdens een gezondheidscrisis (KB 05/01/2021) - Dr Valentine Delsaux, Arbeidsinspectie, AD Toezicht op het Welzijn op het Werk - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

09:55 Testing: PCR / sneltesten - Adi Vandenberghe, Arbeidsverpleegkundige IDPBW Inéos

10:15 Coronatracing - Mélanie Longrée, Arbeidsverpleegkundige EDPBW Cesi

10:35 Vaccinatie COVID-19 - Valérie Wright, Arbeidsverpleegkundige Teamcoach EDPBW Cohezio

10:55 Het woord aan de arbeidsverpleegkundigen - Mehdi El Fassi, Co-voorzitter BEFOHN - preventieadviseur 1, verpleegkundig Ziekenhuishygiënist CNP Saint-Martin

11:15 Vragen en antwoorden

11:25 Een beroep in constante evolutie - Dr Valentine Delsaux, Arbeidsinspectie, AD Toezicht op het Welzijn op het Werk - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

12:00 Lunch

De meerwaarde van de aanvullende medische handelingen

13:00 Het tussentijds gezondheidsbezoek : een nieuw element in het kader van het gezondheidstoezicht op werknemers - Dr Valentine Delsaux, Arbeidsinspectie, AD Toezicht op het Welzijn op het Werk - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

13:20 Spirometrie : Preventie en vroegtijdige diagnose van alle aandoeningen aan de luchtwegen - Dhr. Peter Reyskens van firma RDSM van Hasselt

14:00 Pauze

14:20 Blootstelling aan chemische agentia en biomonitoring - Dr Hilde De Raeve en Eddy Coen, Arbeidsverpleegkundige bij EDPBW IDEWE

15h10 Conclusies - Véronique Crutzen, AD Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Valérie van Gulck en Mehdi El Fassi, co-voorzitters BEFOHN

15:30 Einde

Er wordt simultaanvertaling voorzien.

Inschrijven is verplicht via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De financiële bijdrage is gratis voor Afisteb of VVVB-leden op 01/04/2021.
Deelnamekosten voor niet-leden: 60 € - Overschrijving op rekening van BEFOHN : BIC GEBABEBB - BE 30 001741306311 - met vermelding van Naam - Voornaam - Bedrijf

De opname is te herbekijken via het YouTube-kanaal van de FOD: https://www.youtube.com/watch?v=Mi6QNqSjgOw&t=1814s