De werking van de ondernemingsraden - webinar

Organisatie: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Donderdag 11/03/2021 - 09:00 tot 12:15
Kostprijs: 
0,00 €
Thema's: 
ondernemingsraden
Dit webinar over de werking en opdrachten van de ondernemingsraad maakt deel uit van de informatiecampagne die op initiatief van de FOD Werkgelegenheid werd georganiseerd naar aanleiding van de sociale verkiezingen in 2020. De ondernemingsraad is vooral een overlegorgaan waarin de werknemersvertegenwoordigers worden geïnformeerd en eventueel geraadpleegd. De ondernemingsraad heeft in bepaalde omstandigheden ook beslissings- en toezichthoudende bevoegdheid. Het doel van dit webinar is om informatie te geven over de werking en de opdrachten van de ondernemingsraad, maar ook over de rechten en plichten van de leden van dit overlegorgaan. De deelnemers krijgen ook de kans om via chat vragen te stellen over de behandelde onderwerpen.

Programma

9u00: Verwelkoming en inleiding door de voorzitter - Sarah Depuydt, adviseur Afdeling van de Inspraakorganen en de Arbeidsgerechten binnen de AD Individuele Arbeidsbetrekkingen, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

9u15-10u15: Werking van de ondernemingsraden, inleiding tot hun sociale bevoegdheden en statuut van de leden - Michel De Gols, ere-directeur-generaal van de AD Individuele Arbeidsbetrekkingen, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

10u15-10u30: Getuigenissen van werknemers- en werkgeversafgevaardigden uit ondernemingsraden: goede praktijken, aandachtspunten en valkuilen (deel 1)

10u30: Pauze

10u45-11u15: Economische en financiële informatie en bevoegdheden van de ondernemingsraad - Marijke De Potter, Directiehoofd, Directie Inspraakorganen binnen de AD Toezicht op de Sociale Wetten, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

11u15-11u30: Getuigenissen van werknemers- en werkgeversafgevaardigden uit ondernemingsraden: goede praktijken, aandachtspunten en valkuilen (deel 2)

11u30-12u00: Vraag en antwoord

Inlichtingen

Nadia.Corryn@werk.belgie.be 

Inschrijven

Het webinar is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht.

De opname van dit webinar kan u achteraf (her)bekijken via de website van de FOD Werkgelegenheid. 

U kan het webinar (her)bekijken via deze link: https://youtu.be/kEx2hFHzJXg